Samordningsförbundet

Samordningsförbundet

2020-05-29

Start- och slutdatum:

2020-06-03 - 2020-06-25

Förvaringsplats:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 39235 Kalmar samt på vår hemsida via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/