Samordningsförbundets arbetsutskott

Samordningsförbundets arbetsutskott

2019-05-24

Paragrafer:

handlingen finns på https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll

Start- och slutdatum:

2019-06-18 - 2019-07-10

Förvaringsplats:

Samordningsförbundets kontor Trädgårdsgatan 12, 92 35 Kalmar