Samråd – Detaljplan del av Halltorp 1:10

Samråd – Detaljplan del av Halltorp 1:10

Start- och slutdatum:

2018-04-03 - 2018-04-24

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen