Socialnämnden 191127

Socialnämnden 191127

2019-11-27

Paragrafer:

108-119

Start- och slutdatum:

2019-12-04 - 2019-12-31

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm