Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer:

39-47

Start- och slutdatum:

2019-05-21 - 2019-06-14

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm