Socialnämndens individutskott 2020-08-05

Socialnämndens individutskott 2020-08-05

2020-08-05

Paragrafer:

58-61

Start- och slutdatum:

2020-08-05 - 2020-08-31

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm