Socialnämndens individutskott

Socialnämndens individutskott

2019-12-10

Paragrafer:

178-180

Start- och slutdatum:

2019-12-10 - 2020-01-06

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm