Socialnämndens individutskott

Socialnämndens individutskott

2019-12-18

Paragrafer:

181-182

Start- och slutdatum:

2019-12-18 - 2020-01-13

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm