Underrättelse ansökan om bygglov för teletorn Ramsättra 8:2, Böda Kronopark 2:176, Norrby 2:3, Persnäs-Sandvik 1:1