Underrättelse ansökan om bygglov för teletorn Ramsättra 8:2, Böda Kronopark 2:176, Norrby 2:3, Persnäs-Sandvik 1:1

Underrättelse ansökan om bygglov för teletorn Ramsättra 8:2, Böda Kronopark 2:176, Norrby 2:3, Persnäs-Sandvik 1:1

Kungörelse,

2019-07-05

Start- och slutdatum:

2019-07-06 - 2019-07-26

Förvaringsplats:

Plan- och byggenheten