Underrättelse – Information om granskning för detaljplan kv. Oden 8

Underrättelse – Information om granskning för detaljplan kv. Oden 8

Kungörelse,

2018-05-03

Start- och slutdatum:

2018-05-07 - 2018-05-21

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen