Samråd Upphävande för del av detaljplan Halltorp 1:2

Samråd Upphävande för del av detaljplan Halltorp 1:2

Kungörelse,

2020-03-03

Start- och slutdatum:

2020-03-05 - 2020-03-26

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen