Nyheter

'Böda hamn' bild

Böda hamn

19 juli 2019
Efter att nya prover tagits i Böda hamn har vi nu fått tillbaka våra provsvar som visar att det är nu fritt fram att bada där igen! Proverna visade att vattnet var tjänligt och det förekommer ingen algblomning heller. Ni kan även kika in på https://www.havochvatten.se/badplatsen där ni även kan hitta information om våra andra […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Eldningsförbud upphävs' bild

Eldningsförbud upphävs

19 juli 2019
Från klockan 12.00 idag den 19 juli upphävs eldningsförbudet för delar av i Kalmar län. Eldningsförbud råder fortsatt i Emmaboda, Torsås och Nybro kommun. I länets övriga kommuner upphävs eldningsförbudet. Det är fortfarande viktigt att allmänheten är fortsatt mycket försiktiga vid eldning i skog och mark. Eldning måste alltid ske säkert oavsett om det […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nu är det badsäsong!' bild

Nu är det badsäsong!

12 juli 2019
Miljö- och byggnadsnämnden har hand om miljötillsynen i kommunen och med det så innebär det att vi regelbundet tar prover på badvattnet under badsäsongen. Badvattenprover tas i Borgholms kommun under ”badsäsong”, från början av juni till mitten av augusti månad och utförs på 17 badplatser utmed kusten. Följande platser provtas under badsäsong: Stora Rör, Ekerum, […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ansökan om bygglov för garage och carport' bild

Ansökan om bygglov för garage och carport

11 juli 2019
Ansökan om bygglov för garage och carport Underrättelse till berörda grannar Miljö- och byggnadsnämnden handlägger en ansökan om bygglov för uppförande av garage och carport på fastigheten Solrosen 1 i Borgholm (i hörnet av Tullgatan/Sandgatan). Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Plan- och byggenheten i Stadshuset. Kungörelse om ärendet och ritningar kommer att […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ansökan om bygglov för teletorn' bild

Ansökan om bygglov för teletorn

05 juli 2019
Underrättelse till berörda grannar Miljö- och byggnadsnämnden handlägger fyra ärenden om bygglov för uppförande teletorn. Ramsättra 8:2 Böda Kronopark 2:176 Norrby 2:3 Persnäs-Sandvik 1:1 Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Plan- och byggenheten, Kommunledningsförvaltningen i Stadshuset, samt i nyhetsarkivet på vår hemsida. Kungörelse om ärendet kommer att vara uppsatt på kommunens  digitala anslagstavla, […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nytt verksamhetsområde för vatten & avlopp Kårehamn – Petgärde träsk' bild

Nytt verksamhetsområde för vatten & avlopp Kårehamn – Petgärde träsk

02 juli 2019
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ett nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kårehamn och Petgräde träsk. Ett verksamhetsområde, VO, är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för fyra olika tjänster: dricksvatten, spillvatten dagvatten fastighet samt dagvatten gata. Inom verksamhetsområdet har […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]