Nyheter

'Framtidens äldreomsorg' bild

Framtidens äldreomsorg

03 juli 2020

Du har väl inte missat Borgholms kommuns stora satsning på äldreomsorgen? Satsningar görs på bland annat förbättringar och kvalitetshöjningar inom äldreomsorgen – kompetensutveckling av personalen, kosten och digitala lösningar som ska underlätta och effektivisera arbetet. Det handlar även om att erbjuda ”heltid som norm” och ta bort de delade turer som fortfarande finns inom […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Eldningsförbud i Borgholms kommun från 30 juni 2020' bild

Eldningsförbud i Borgholms kommun från 30 juni 2020

29 juni 2020

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Förbudet gäller från 2020-06-30 kl 12:00 […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Besök på kommunens äldreboenden' bild

Besök på kommunens äldreboenden

26 juni 2020

Besök kommer att tillåtas med start under nästa vecka (vecka 27) på kommunens äldreboenden utomhus med besöksvärdar och efter bokning. Från och med nästa vecka kommer vi att kunna erbjuda organiserade besök utomhus på våra boenden, när vädret tillåter. En besöksvärd kommer att vara på plats för att servera fika och även se till […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Positivt resultat för kommunens nior' bild

Positivt resultat för kommunens nior

26 juni 2020

Läsåret 2019/2020 är nu till ända och årets nior har fått sina slutbetyg. Resultatet är återigen positivt! Betygsskalan har sex steg, A – F, där A – E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Varje betyg genererar poäng (A=20p, B=17,5p, C=15p, D=12,5p och E=10p). Betygen för de 16 eller 17 […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Corona – aktuell lägesbild 26 juni' bild

Corona – aktuell lägesbild 26 juni

26 juni 2020

Besök på kommunens äldreboenden Från och med nästa vecka kommer vi att kunna erbjuda organiserade besök utomhus på våra boenden, när vädret tillåter. En besöksvärd kommer att vara på plats för att servera fika och även se till att besöket sker i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Minst tre meters avstånd gäller under hela besöket och […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'En attraktiv och spännande skola – ett lyft för norra Öland' bild

En attraktiv och spännande skola – ett lyft för norra Öland

25 juni 2020

På onsdagen, den 24 juni, godkände kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott den programskiss för nya Åkerboskolan som fastighetsavdelningen, Atrio arkitekter och skolpersonal från Åkerboskolan arbetat fram. Nu kan arbetet med projektering sätta igång. ”Det känns jättebra och vi är stolta, det här blir en attraktiv och spännande skola som kommer att lyfta Löttorp och […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]