Underättelse om granskning för detaljplan för Borgholm 11:42 Ekbacka