Ansökan om bygglov för teletorn – Persnäs 10:1 och Petgärde 1:1

Ansökan om bygglov för teletorn – Persnäs 10:1 och Petgärde 1:1

Kungörelse,

2018-07-12

Start- och slutdatum:

2018-07-12 - 2018-08-13

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen