Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

2019-12-09

Paragrafer:

230-253

Start- och slutdatum:

2019-12-18 - 2020-01-09

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen