Samordningsförbundet i Kalmar län

Samordningsförbundet i Kalmar län

Sammanträde,

2020-06-26

Paragrafer:

18-36

Start- och slutdatum:

2020-08-05 - 2020-08-27

Förvaringsplats:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 39235 Kalmar samt på vår hemsida via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/