Kontakta oss

Uppdatering om vårt krisstöd efter den tragiska trafikolyckan

Publicerat 25 november 2022

Idag, fredag 25 november, har vi öppnat vårt krisstöd efter den tragiska trafikolyckan på torsdagskvällen.

Vi erbjuder krisstöd i Borgholms kyrka idag mellan klockan 11 till 20 och många har sökt sig till kyrkan för samtal, stöd och för att tända ljus. I kyrkan finns personal från socialtjänsten, ideella krafter och Svenska Kyrkan och ikväll klockan 18 hålls en ceremoni. Imorgon lördag mellan klockan 15 till 18, finns vi återigen på plats i kyrkan i Borgholm för samtal och stöd. Kyrkan inleder med en ceremoni klockan 15.

Skolorna har idag haft ökad beredskap för att möta elevers oro och prata om det som har hänt. Förebyggande teamet har varit på plats på Slottsskolan under dagen och nu ikväll på Slottsgården. Går’n i Löttorp har öppet klockan 15-22 och Slottsgården i Borgholm har öppet klockan 14:30-23 med utökad bemanning, för att stötta våra barn och ungdomar. Berörda skolor förbereder även för hur vi ska ta emot och ha beredskap för samtal och stöd på måndag morgon då våra elever kommer tillbaka efter helgen.

Alla våra tankar går till de drabbade och deras närstående.

Vad gäller för snöröjning i kommunen?

Publicerat 21 november 2022
Gata-park jobbar på enligt den prioriteringslista som vi har för snöröjning i kommunen. Skola, vård och omsorg och andra samhällsviktiga verksamheter – men också gång- och cykelvägar – kommer före till exempel bostadsgator.

Kommunen ansvarar för att snöröja och halkbekämpa gator och trottoarer längs hela Storgatan och i centrumkärnan mellan Tullgatan – Hantverkargatan och Södra Långgatan – Norra Långgatan.  I tätorten i övrigt snöröjer kommunen gatorna, men inte trottoarerna.

Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på eventuella gångbanor utanför din fastighet.

Kommunen ansvarar även för snöröjningen längs det enskilda vägnätet till alla fastboende. Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. Det åligger entreprenören att verkställa snöröjning inom fastställda områden.

Läs mer om vilka gator som snöröjs av kommunen här:

Snöröjning – Borgholms kommun

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på allmän väg.

Fredag 4 november stänger servicecenter klockan 12

Publicerat 03 november 2022

Servicecenter stänger klockan 12, eftersom lördag är röd dag, Alla helgons dag.

Vi hoppas ni får en stämningsfull helg.

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

Publicerat 17 oktober 2022

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 18 november 2022 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Östergötlands län tar emot förslag på begravningsombud i Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Höstlovsaktiviteter

Publicerat 11 oktober 2022

Nu är det snart höstlov och det finns många olika roliga aktiviteter att välja på i Borgholms kommun – för både stora och små under vecka 44.

Delta på skräpplockardagen 17 september!

Publicerat 09 september 2022

Kom och prata skräp med oss på Torget 17 september klockan 10-14!

Hämta påse och handskar och ge dig ut och plocka skräp!

Du kan också plocka på annan plats i kommunen och lämna och sortera ditt skräp hos oss. Containrar för återvinning av papper och plast samt glasigloo finns på Torget redan från fredag 16 september.

Vi bjuder alla som lämnar skräp under lördagen på kaffe, saft och bulle!

Anmäl dig på Håll Sverige Rents webbplats: Borgholms skräpplockardag

Läs mer om nedskräpning och vårt arbete för att bara ge Ren kärlek till Borgholms kommun 

Bygget av det nya särskilda boendet på Ekbacka är igång

Publicerat 09 september 2022

I onsdags togs det första spadtaget för det nya särskilda boendet i Borgholm. Det nya boendet kommer att bestå av 80 lägenheter anpassade för äldre. Förutom den egna lägenheten finns det gemensamma ytor där den boende kan umgås, äta, delta i olika aktiviteter och vistas ute i direkt anslutning till boendet. Utomhus planeras för en trädgård med både en rofylld del med en skyddad innergård och en för mer aktivitet.  Utemiljön är särskilt anpassad för äldre personer med möjlighet att stimulera olika sinnen samt inbjuda till rörelse för äldre.

Äldreboendet beräknas vara färdigt i slutet av februari 2024.

Du kan följa bygget av det nya äldreboendet här

Välkommen till idrottsskolan för förstaklassare

Publicerat 17 augusti 2022

Idrottsskolan Borgholm är gratis och riktar sig till barn i årskurs ett och pågår höst- och vårtermin. Barnen får möjlighet att prova olika fritidsaktiviteter, som att rida, scouterna, tennis, klättra, golf och budo. Alla aktiviteter testas två gånger och veckodagen är oftast onsdagar. Tanken med idrottsskolan är att ge alla barn i Borgholms kommun samma möjlighet till att hitta en fritidssysselsättning de gillar.

Läs mer och anmäl ditt barn här:

Idrottsskolan Borgholm – Borgholms kommun

Minnesord Per Lublin

Publicerat 04 augusti 2022

Per Lublin, 77 år, har hastigt gått bort. Per Lublin har varit en engagerad politiker i Borgholms kommun i nästan 50 år. Per Lublin har bland annat lett Ölandspartiet samt varit ledamot i kommunstyrelsen, socialnämnden och fram till sin bortgång kommunfullmäktige, där han var ålderspresident. Per Lublin har också varit engagerad med sitt skrivande och både drivit en blogg och författat många inlägg till tidningen med sina synpunkter och åsikter om samhällsfrågor och kommunens utveckling. Per Lublin deltog även i föreningslivet och som historieberättare med fokus på Borgholm. Per Lublin var också en skicklig tecknare, och gjorde karikatyrer och snabba skisser av människor han mötte. Utöver detta har han även varit en uppskattad vigselförrättare.

”Per Lublin kommer att lämna ett tomrum i den politiska debatten. Ingen politiker har nu verkat i så många år och vi kommer att minnas hans engagemang och drivkraft”, säger Eva-Lena Israelsson, kommunfullmäktiges ordförande.

”Per Lublin var en känd profil i både Borgholms kommun och i landet” säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande. ”Per Lublin har med ett unikt engagemang vigt hela sitt liv åt politiken och åt vår kommun. Per Lublin var en duktig talare, som ofta med glimten i ögat deltog i alla debatter. Det är en stark röst, som nu har tystnat och han kommer att vara saknad.”

Per Lublin kommer alltid bli ihågkommen för sin personlighet och sin politiska livsgärning. Tankarna går till anhöriga, släkt och vänner. Vila i frid.

Sommarkorten på väg ut

Publicerat 03 juni 2022

Res till sommarjobbet, stranden och kompisarna i sommar!  Nu är sommarlovskorten på väg ut till ungdomar som går ut årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1 och 2 på gymnasiet och som är folkbokförda i Borgholms kommun. Kortet är giltigt 18 juni-21 augusti för resor inom Kalmar län. Eleverna får sina kort via sin skola eller hemskickade till folkbokföringsadressen. Vi önskar er en meningsfull och rolig sommar!

Läs mer om sommarlovet här

Hoppa till innehåll