Kontakta oss

Elda ute

Publicerat 21 februari 2018

Eldning av avfall och trädgårdsavfall

  • Det är endast tillåtet att elda trädgårdsavfall (löv, kvistar och annat trädgårdsavfall). Ingen annan typ av avfall får eldas. Trädgårdsavfall får bara eldas om det inte skapar olägenhet för grannar.
  • Du får inte elda blött eller färskt material eftersom det kan bildas rök som är farlig för hälsan.
  • Stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall som du får elda.
  • Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplan är förbjuden 1 april – 30 september, enligt våra lokala skyddsföreskrifter.
  • Tid då det kan förekomma eldningsförbud är vanligtvis under våren och fram till sensommaren. På Länsstyrelsens hemsida kan man läsa om rådande eldningsförbud i länet, se nedan under Mer information.
  • När det inte råder eldningsförbud i kommunen är det på eget ansvar att ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan man ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor, på smhi.se. De ger en fingervisning om brandrisken, men hänsyn måste tas till väder, vind och andra förhållanden som råder just på platsen där man avser att elda.

Mer information om eldning finns på Räddningstjänsten Sydosts hemsida. Kontakta räddningstjänsten om du är osäker eller om du ska elda något större.

Hoppa till innehåll