Kontakta oss

Elda ute

Eldning av trädgårdsavfall

Till trädgårdsavfall räknar man gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som blir över när du sköter din trädgård.

Löv och gräsklipp ska du återvinna genom kompostering, antingen hemma på tomten eller genom inlämning till kommunens återvinningscentraler.

Eldning är endast tillåtet av torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel kvistar och grenar. Eldning av trädgårdsavfall får bara ske om det inte skapar olägenhet för grannar.

Enligt Borgholm kommuns lokala föreskrifter är eldning av trädgårdsavfall inom detaljplan förbjuden 1 april – 30 september.

Det har kommit nya regler om eldning av trädgårdsavfall, men de påverkar i dagsläget inte möjligheten att anordna en valborgsmässoeld eller att elda mindre mängd trädgårdsavfall på den egna tomten. Borgholms kommun har inlett arbetet med att uppdatera de lokala föreskrifterna utifrån det nya regelverket, men har ännu inte landat i hur lagstiftningen ska tolkas.

När det inte råder eldningsförbud i kommunen är det på eget ansvar att ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan man ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor, på smhi.se. De ger en fingervisning om brandrisken, men hänsyn måste tas till väder, vind och andra förhållanden som råder just på platsen där man avser att elda. Eldningsförbud förekommer vanligtvis under våren och fram till sensommaren. På Länsstyrelsens hemsida kan man läsa om rådande eldningsförbud i länet, se nedan under Mer information.

Mer information om eldning finns även på Räddningstjänsten Sydosts hemsida.

Tänk på:

  • Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott.
  • Att slänga trädgårdsavfall i naturen räknas som nedskräpning och ökar risken för spridning av invasiva växter.
Skip to content