'Nu grävs det fiber i Persnäs och Källa' bild

Nu grävs det fiber i Persnäs och Källa

19 september 2017
Under vecka 36 påbörjades arbetet med att gräva stamnät och områdesnät till flera hushåll i Persnäs och Källa socknar (Löttorp Syd). I samband med grävningen kommer en del maskiner att röra sig i området vilket kan påverka framkomligheten. Anläggningsarbetet har dragit igång i områdets norra del och fortskrider sedan söderut. Senaste uppdateringarna om fiberläget […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ny kommunchef' bild

Ny kommunchef

11 september 2017
Jens Odevall tillträder i dag tjänsten som kommunchef.  Han kommer närmast från Karlshamns kommun.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Underhållsarbete på Ölandsbron 2017-2019' bild

Underhållsarbete på Ölandsbron 2017-2019

08 september 2017
Trafikverket utför nödvändiga underhållsarbeten på bron mellan 2017 till 2019.  Underhållet är nödvändigt för att Ölandsbron ska vara fortsatt stark och robust. Under de  åren kommer Trafikverket göra följande underhållsarbeten på Ölandsbron: byta ut samtliga rörliga lager. byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen. reparera kantbalken på högbrodelen. utföra betongreparationer. Redan nu förbereder […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Information om bryttider för polistillstånd' bild

Information om bryttider för polistillstånd

08 september 2017
Polisen har tagit fram information avseende tillståndsansökningarna 2017/2018 i Region Syd. Gå till http://www.borgholm.se/bryttider-polistillstand/  så ser du alla tider och informationsbladet.   För ansökningar som avser arrangemang  under tiden mars-augusti är handläggningstiden minst 4 veckor. Det innebär att ansökan måste skickas in ca 8 veckor innan genomförande/startdatum. Tänk på att för sent inkommen ansökan till […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'2017-09-06 – omdirigering av vattenleverans Södra Greda-Palmelund' bild

2017-09-06 – omdirigering av vattenleverans Södra Greda-Palmelund

06 september 2017
Borgholm Energi planerar omdirigering av vattenleverans i området Södra Greda – Palmelund. De beräknar inga större störningar i leveransen av dricksvatten. Det kan förekomma missfärgat vatten och någon lokal tryckförändring under de närmasta dygnen. Om missfärgat vatten förekommer spola kallvatten tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Försvarsmakten övar i närområdet' bild

Försvarsmakten övar i närområdet

06 september 2017
Under perioden 8-21 september pågår övningen NORTHERN COAST 2017. Större delen av övningen genomförs till sjöss i områden kring södra och mellersta Östersjön med drygt 5 000 soldater och sjömän, ett femtiotal fartyg och flertalet fordon från totalt sexton olika nationer. Kustnära militär verksamhet kommer även ske på följande platser som tillfälligt är upprättade […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]