'Eldningsförbud från 2018-05-25 klockan 12:00' bild

Eldningsförbud från 2018-05-25 klockan 12:00

25 maj 2018
Räddningstjänsten Öland förbjuder härmed eldning utomhus i Borgholms kommun. Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 7 § Förordningen (2003.789) om skydd mot olyckor. Eldningsförbudet gäller från och med 2018-05-25 klockan 12:00 och tills vidare. Undantag: Tillåtet att grilla i grillar skilda från marken. Camilla Andersson Räddningschef i beredskap.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Premiär för företagssafari i Borgholms kommun' bild

Premiär för företagssafari i Borgholms kommun

21 maj 2018
Borgholms kommun har genomfört sitt första företagssafari för att skapa en bra dialog mellan näringsliv och kommunen. 17 tjänstemän och politiker i dagens företagssafarie som sammanlagt besökte 12 företag i kommunen. – Jag hoppas att dagen genererar en bredare förståelse mellan företagare och kommunen, säger Kristian Sjövall, tf näringslivsutvecklare i Borgholms kommun. Borgholms kommun […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Borgholms kommuns kulturpris 2017 har tilldelats Åkerbokonstnärerna' bild

Borgholms kommuns kulturpris 2017 har tilldelats Åkerbokonstnärerna

18 maj 2018
Åkerbokonstnärerna är en av de äldsta, nu aktiva, konstnärsgrupperna i Sverige. Gruppen Åkerbokonstnärerna bildades 1968 på initiativ av konstnärerna Walter Frylestam och Sture Lundgren. Åkerbo härad, där konstnärerna då var verksamma, fick ge konstnärsgruppen dess namn. Konstnärsgruppen har under ett halvt sekel bedrivit kulturarbete, arrangerat utställningar och andra projekt på Öland, i resten av Sverige […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]

Kungörelse – Ansökan om bygglov för teletorn Lundegård 2:1 och Böda-Torp 26:1

17 maj 2018
Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för teletorn Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger två ärenden om bygglov för uppförande av teletorn med tillhörande teknikbodar på fastigheterna Lundegård 2:1 respektive Böda-Torp 26:1. Lundegård 2:1 – Ansökan avser bygglov för uppförande av ett 42 meter högt teletorn och två teknikbodar om 6,5 m² vardera. Tornet placeras ca 350 […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'2018-05-16 Avstängd vattenleverans i Sandvik' bild

2018-05-16 Avstängd vattenleverans i Sandvik

16 maj 2018
Kl 10:45 Vattenleveransen är nu tillbaka och det kan förekomma missfärgat vatten. Spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden. Kl 08:00 Vattenleveransen stängs av på Stenhuggarvägen 2-6 och Östra Alvarvägen 1 idag mellan kl 08-11 pga arbete med omkopplingar. När vattenleveransen är tillbaka kan det förekomma missfärgat vatten. Spola tills […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Projekt som förbättrar din bygd kan få bidrag' bild

Projekt som förbättrar din bygd kan få bidrag

15 maj 2018
Vill du eller en förening utveckla en by eller ort? Borgholms kommun avsätter nu pengar till så kallade uppväxlingsprojekt som ska göra Borgholm till en ännu bättre plats att leva på året om. En promenadväg, gemensam grillplats, en utomhusscen eller kanske en boulebana eller plantering. Förslagen på hur man kan göra byar och orter […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]