Utskriftsdatum: 29 May 2016

Välkommen till Borgholms kommuns officiella hemsida

Societetsbryggan

Societetsbryggan invigs 4 juni 2016

Borgholms kommun omfattar norra delen av Öland.
Centralorter är Borgholm och Löttorp. De största näringsgrenarna i kommunen är besöksnäringen och lantbruket. En kombination som ger tillväxtförutsättningar för framtiden och möjliggör det unika öppna betade natur- och kulturlandskapet. Borgholms kommun har drygt 10 600 åretruntboende invånare och över 2 miljoner besökare varje år.

Nyckelorden i kommunens visionsarbete är Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.


NYANLÄNDA TILL BORGHOLMS KOMMUN

LÄNK TILL INFORMATIONEN

 


Skriv ut Senast uppdaterad: 26 maj 2016

NYHETER

Publicerad: 26 maj 2016

Eldningsförbud fr o m 2016-05-27 klockan 12:00.

Räddningschef Bengt Andersson har beslutat om eldningsförbud utomhus på hela Öland från och med 2016-05-27 klockan 12:00 och tills vidare. Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 7 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Ev naturvårdsbränning beslutad av Länsstyrelsen i Kalmar län är undantaget. Beslut om eldningsförbud 2016-05-27
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 26 maj 2016

Bevattningsförbud från 1 april – 30 augusti

I år är det bevattningsförbud i hela Borgholms kommun  från  1 april till 30 augusti. Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten för bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna i din trädgård. Bassänger och pooler större än tre kubikmeter får bara fyllas med kommunalt vatten om […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 25 maj 2016

Öland Spirar 27 – 29 maj

Samhällsbyggnadsförvaltningens infotält kommer att finnas på plats på Borgholms torg under Öland Spirar. Under fredagen 27 maj klockan 09:00-16:00 kommer personal från förvaltningen att finnas tillgängliga med information till fastighetsägare och övriga besökande om förvaltningens tjänster och bistå med råd och stöd i bygg-, plan- och miljöfrågor. Särskilt fokus kommer att ligga på den […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 24 maj 2016

Borgholms Torg

Just nu pågår byggnationen av den sista delen av Borgholms torg som ännu inte har fått sin ansiktslyftning. Det är grönytan framför kyrkan som under sommaren kommer att förvandlas till en parkanläggning med sittplatser, inslag av konstskulpturer, belysning och nya planteringar.   Större bild av ritningen och informationen om projektet  Klicka här.    
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 24 maj 2016

Parkeringsbestämmelser i centrala Borgholm

Både boende och besökande ställer ofta frågor om vad som gäller vid parkering i centrala Borgholm. Givetvis gäller samma regler här som i övriga Sverige. Under sommaren och vid speciella tillfällen anlitar kommunen parkeringsvakter genom Ölands Bevakningstjänst för att se till att reglerna följs.

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 23 maj 2016

Pressmeddelande – handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun

Nu drar Borgholms kommun igång projektet ”Handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun”. − En framtidssäker infrastruktur med snabbt bredband är en gemensam angelägenhet med många intressenter där kommunen har en viktig roll. En väl förankrad handlingsplan ger aktörerna möjlighet att dra åt samma håll, säger Sofie Loirendal, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och del av […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Till nyhetsarkivet »