Utskriftsdatum: 26 July 2016

Välkommen till Borgholms kommuns officiella hemsida

Årets Victoriastipendiat Henrik Lundqvist

Årets Victoriastipendiat Henrik Lundqvist

Borgholms kommun omfattar norra delen av Öland.
Centralorter är Borgholm och Löttorp.
De största näringsgrenarna i kommunen är besöksnäringen och lantbruket. En kombination som ger tillväxtförutsättningar för framtiden och möjliggör det unika öppna betade natur- och kulturlandskapet. Borgholms kommun har drygt 10 700 åretruntboende invånare och över 2 miljoner besökare varje år.

Nyckelorden i kommunens visionsarbete är Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.


Skriv ut Senast uppdaterad: 14 juli 2016

NYHETER

Publicerad: 19 juli 2016

Fiber kommer till Byxelkrok!

I Byxelkrok startar fiberutbyggnaden i höst. Har du inte anmält dig ännu? Då bör du göra det senast den 20 augusti för att vara helt säker på att komma med i projekteringen. Vid för sen anmälan blir kostnaden högre. Kostnaden för anslutningen är för närvarande 19 900 kr.  Du betalar inget förrän allt är indraget och inkopplat […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 19 juli 2016

Vattenläcka Palmelund-Södra Greda

07:40 BEAB har upptäckt en vattenläcka mellan Palmelund-Södra Greda. De håller på att lokalisera denna. När lagning påbörjas kommer vattnet att stängas av till en del kunder. Mer information kommer att meddelas här. Efter läckan kan det förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden. 08:30 Läckan är runt […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 18 juli 2016

Vattenläcka Haglunda.

Det har inträffat en vattenläcka i Stora Haglunda. BEAB kommer att åtgärda denna under tisdagen 2016-07-19. De kommer att vara tvungna att stänga av vattnet till en del abonnenter i Stora Haglunda. De kommer att dirigera om vattnet för att så få kunder blir påverkade som möjligt. 2016-07-19 10.00: BEAB kommer att börja med lagning […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 07 juli 2016

Eldningsförbudet på Öland är upphävt

Räddningstjänsten Öland har beslutat att upphäva eldningsförbudet utomhus inom Borgholms och Mörbylånga kommuner från och med 2016-07-07 klockan 12.00. Varsamhet bör dock iakttas vid all eldning.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 06 juli 2016

Kungörelse – ansökan om bygglov för telemast Halltorp 1:7

Underrättelse till berörda grannar – Ansökan om bygglov för telemast  Enligt Plan- och Bygglagen 9 kap 25 § ska berörda sakägare med flera beredas tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas.  Ansökan  om bygglov för en mast avsedd för telekommunikation har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun. Bygglovsprövningen avser endast masten med tillhörande teknikbyggnad […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 05 juli 2016

Kungörelse bygglov

Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för nybyggnad av 11 campingstugor (17 lägenheter) på Kapelluddens camping Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska berörda sakägare m.fl. ges tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas. Kapelludden AB har inkommit ansökan om bygglov på fastigheten Borgholm 11:1 till Samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan avser bygglov […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Till nyhetsarkivet »