'Vinnare i länsfinal Schackfyran' bild

Vinnare i länsfinal Schackfyran

27 april 2017
Borgholms kommun gratulerar Gärdslösa åk 4 som vann Kalmar länsfinalen i schackfyran och Viktoriaskolan åk 4B som placerade sig på tredje plats. Båda klasserna har kvalificerat sig till riksfinalen som anordnas i Västerås i början av juni.  I riksfinalen deltar fyra lag från länet, varav två är från kommunen.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Bevattningsförbud 1 maj – 30 augusti' bild

Bevattningsförbud 1 maj – 30 augusti

26 april 2017
I Borgholms kommun är det bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen under perioden 1 maj – 30 augusti. Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till: att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter Pooler […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Företagsmässan 29 april är inställd' bild

Företagsmässan 29 april är inställd

24 april 2017
I februari gick en inbjudan ut till alla företag på Öland att medverka på en företagsmässa. Syftet med mässan var att skapa en arena för företagare att träffas över branscherna och att ge delårsboende möjlighet att medverka. Initiativet har fått många positiva kommentarer men få anmälningar har inkommit. Tidpunkten kanske inte var den rätta, […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Elavbrott – hela Öland var drabbat' bild

Elavbrott – hela Öland var drabbat

21 april 2017
15.34 Elen är nu tillbaka – det kan förekomma missfärgat vatten över hela kommunala vattenledningsnätet, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tiden.   Hela Öland är drabbat av elavbrott, detta påverkar även Borgholm Energis elnät. Ytterligare information uppdateras löpande se Eons hemsida http://www.eon.se . Vattenleverans och tryck kan påverkas […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Enkät – matavfallshantering i Borgholms kommun ur invånarnas perspektiv' bild

Enkät – matavfallshantering i Borgholms kommun ur invånarnas perspektiv

19 april 2017
Ta tillfället i akt att lämna dina synpunkter på kommunens avfallshantering. GÅ DIREKT TILL ENKÄTEN (klicka på länken och svara på enkäten). Enkäten utförs i samarbete med Borgholm Energi AB och syftet med enkäten att att få en uppfattning om vad ni kommuninvånare tycker om matavfallsinsamlingen inom kommunen. Din åsikt är viktig och kommer att behandlas anonymt.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]