'Biblioteken stängda på tisdag' bild

Biblioteken stängda på tisdag

25 september 2017
Alla bibliotek i Borgholms kommun, inklusive skolbibliotek, håller stängt tisdag 26 september på grund av systemuppgradering. Även bibliotekets webbtjänster påverkas.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Grävning för fiber på gång i Enerum' bild

Grävning för fiber på gång i Enerum

25 september 2017
Nu är arbetet med att gräva stamnät och områdesnät för fiber på gång även i Enerum/Hunderum. I samband med grävningen kommer en del maskiner att röra sig i området vilket kan påverka framkomligheten. Senaste uppdateringarna om fiberläget i området finns på  Facebook/Fiber i Byxelkrok. Du kan också följa status för respektive område på IP-Onlys hemsida www.oland.ip-only.se eller […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nu grävs det fiber i Persnäs och Källa' bild

Nu grävs det fiber i Persnäs och Källa

19 september 2017
Under vecka 36 påbörjades arbetet med att gräva stamnät och områdesnät till flera hushåll i Persnäs och Källa socknar (Löttorp Syd). I samband med grävningen kommer en del maskiner att röra sig i området vilket kan påverka framkomligheten. Anläggningsarbetet har dragit igång i områdets norra del och fortskrider sedan söderut. Senaste uppdateringarna om fiberläget […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ny kommunchef' bild

Ny kommunchef

11 september 2017
Jens Odevall tillträder i dag tjänsten som kommunchef.  Han kommer närmast från Karlshamns kommun.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Underhållsarbete på Ölandsbron 2017-2019' bild

Underhållsarbete på Ölandsbron 2017-2019

08 september 2017
Trafikverket utför nödvändiga underhållsarbeten på bron mellan 2017 till 2019.  Underhållet är nödvändigt för att Ölandsbron ska vara fortsatt stark och robust. Under de  åren kommer Trafikverket göra följande underhållsarbeten på Ölandsbron: byta ut samtliga rörliga lager. byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen. reparera kantbalken på högbrodelen. utföra betongreparationer. Redan nu förbereder […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Information om bryttider för polistillstånd' bild

Information om bryttider för polistillstånd

08 september 2017
Polisen har tagit fram information avseende tillståndsansökningarna 2017/2018 i Region Syd. Gå till http://www.borgholm.se/bryttider-polistillstand/  så ser du alla tider och informationsbladet.   För ansökningar som avser arrangemang  under tiden mars-augusti är handläggningstiden minst 4 veckor. Det innebär att ansökan måste skickas in ca 8 veckor innan genomförande/startdatum. Tänk på att för sent inkommen ansökan till […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]