'Ändrad sophämtning vid midsommar' bild

Ändrad sophämtning vid midsommar

19 juni 2018
All sophämtning under midsommarafton fredag den 22 juni kommer istället att ske torsdag den 21 juni. Tänk på att sopkärlet behöver finnas tillgängligt senast kl. 06.00 – låt det stå framme tills det är tömt. Återvinningscentraler Återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda håller stängt midsommarafton och midsommardagen.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Sund Smart Stark Senior' bild

Sund Smart Stark Senior

15 juni 2018
Vill du må bra och kunna vara aktiv även som äldre? Det är aldrig för sent att börja röra på sig! Landstinget och Smålandsidrotten genomför tillsammans med kommunen kursen ”Sund Smart Stark Senior” som fokuserar på hälsa, välmående och att stärka det friska. Detta är en kurs för dig som är 65+  där du […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Var med och gör Borgholms kommun tryggare' bild

Var med och gör Borgholms kommun tryggare

12 juni 2018
Hur tycker du det ser ut i ditt närområde? Det vill gärna Borgholms kommun och polisen på Öland få svar på. Utifrån den lokala lägesbilden kommer sedan polis och kommun att ta fram konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Åtgärderna kallas medborgarlöften och ska: * öka tryggheten * förebygga brott * […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Äng istället för gräsmatta' bild

Äng istället för gräsmatta

12 juni 2018
Borgholms kommun värnar om den biologiska mångfalden. I sommar odlas det därför äng istället för gräsmatta på flera platser runt om i kommunen. Att öka och bevara den biologiska mångfalden är viktigt. I Borgholms kommun har därför ett projekt startat för att återskapa de ängar som finns. Förhoppningen är att ängsprojektet ska leda till […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Parkeringsregler i Borgholm' bild

Parkeringsregler i Borgholm

11 juni 2018
I Borgholm är parkeringen gratis, om du följer de allmänna reglerna som gäller för parkering: • Parkera inte närmare än 10 meter från gatukorsning, (markerat med vitt streck på trottoarkanten). • Parkera inte närmare än 10 meter framför ett övergångsställe eller cykelöverfart, korsande cykelbana och gångbana. • Parkera inte framför utfart. • Parkera inte […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Strandstädning' bild

Strandstädning

08 juni 2018
Världshavsdagen firas varje år den 8 juni för att belysa havens stora betydelse för vårt dagliga liv. Lördag 9 juni finns det soppåsar/säckar utlagda på en del platser i kommunen, se nedan. I kommunens publika karta finns info var man kan hämta påsar och var man kan lämna skräp. Såväl privatpersoner, organisationer och föreningar […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]