Att gifta sig

Borgerlig vigsel sker utan religiösa inslag och är rättsligt bindande. Vigseln tar oftast runt fem minuter, där ni själv har möjlighet att tillsammans med vigselförrättaren påverka utformningen.

Det är många som vill viga sig på Öland, framför allt under de fina vår- och sommarmånaderna. Vi har många  vackra platser att välja på, där ni kan säga ja till varandra, men boka din vigsel i god tid!

Boka borgerlig vigsel

Du bokar din vigsel via vår e-tjänst, som du hittar längre ner på sidan.

Detta kan du förbereda innan du bokar:

Innan vigseln

Beställ hindersprövning samt ett vigselintyg från Skatteverket inför vigseln.

Handlingarna ska skickas per post till servicecenter, Borgholms kommun. Vi behöver ha båda handlingarna senast två veckor innan planerad vigsel.

Observera att hindersprövningen endast är giltig i fyra månader.

Till Skatteverket – hindersprövning. 

Ceremonin

Det är upp till er som ska gifta er att bestämma vart vigselceremonin ska äga rum, ni kan till exempel ha vigseln hemma, på stranden, i skogen eller i en lokal. Ni får gärna använda Stadshusets lokaler för bröllopsceremonin, det är gratis. Vill ni gifta er någon annanstans står ni för eventuella kostnader.

Innan ceremonin måste ni legitimera er.

Vigselförrättare

Vigseln utförs av en särskilt förordnad vigselförrättare. Du kan själv välja vigselförrättare eller be kommunen välja en. Du hittar kommunens vigselförrättare i menyn.

Vissa av våra vigselförrättare kan viga på engelska. Vigselparet ordnar själva en tolk för ett annat språk än engelska. Ni får inte tolka åt varandra.

Vittnen

Vid vigseln ska två myndiga vittnen närvara. Ni har möjlighet att bjuda med egna vittnen, två personer över 18 år. Kommunen kan hjälpa er med vittnen om vigseln sker i centrala Borgholm vardagar under kontorstid (klockan 8-16).

Val av ceremoni

Ni väljer själva om ni vill växla ringar eller inte under ceremonin och hur uppklädda ni vill vara. Så fundera hur ni vill ha det, vad som ska ingå i ceremonin och hur lång och kort den ska vara.

Efter vigseln

Efter vigseln får ni ett vigselbevis och vigselförrättaren meddelar Skatteverket, som ansvarar för att vigseln blir folkbokförd.

Kostnad

Taxa 2024

En borgerlig vigsel kostar 520 kronor. Du kan välja att betala med swish, kort eller att få en faktura per post efter din bokning. Notera att ni faktureras även om ni avbokar vigseln.