Utskriftsdatum: 25 January 2021

Arkiv och släktforskning

I Borgholms kommun finns ett kommunarkiv som rymmer en skatt för den som är intresserad av historia. Arkivet omfattar handlingar från 1860-talets början.

I bildarkivet hittar du bilder från slutet av 1800-talet och framåt, en fantastisk dokumentation av livet på Öland under cirka 100 år.

På Borgholms bibliotek finns alla möjligheter att släktforska.