Utskriftsdatum: 25 September 2020

Arkiv och släktforskning

I Borgholms kommun finns ett kommunarkiv som rymmer en rik skatt för den som är intresserad av historia. Arkivet omfattar handlingar från 1860-.talets början.

I bildarkivet hittar du bilder från slutet av 1800-talet och framåt, en fantastisk dokumentation av livet på Öland under cirka 100 år.

biblioteket finns alla möjligheter att släktforska.