Folkets hus och bygdegårdar

I Borgholms kommun finns en kommunal bygdegård, föreningsägda bygdegårdar och Folkets hus. Bygdegårdarna går att hyra för olika aktiviteter. 

Lötgården

Den kommunägda bygdegården Lötgården, Bygdegårdsvägen 2 i Löt, bokas genom Servicecenter. Se kontaktuppgift längst ned på sidan. Övriga bygdegårdar bokas genom respektive bygdegårdsförening. 

Kontakt till bygdegårdarna

Avgift för att hyra Lötgården 2024

Hyra för Lötgården
Förening inom kommunen,
gratis entré
Stora salen 150 kronor
Lilla salen 100 kronor
Köket 75 kronor
Hela lokalen 275 kronor
Övriga – entrébelagd tillställning
Stora salen 600 kronor
Lilla salen 425 kronor
Köket 325 kronor
Hela lokalen 1000 kronor