Folkets hus och bygdegårdar

I Borgholms kommun finns en kommunal bygdegård, föreningsägda bygdegårdar och Folkets hus.

Bygdegårdarna går att hyra för olika aktiviteter. 

Att hyra en bygdegård

Lötgården

Den kommunägda bygdegården Lötgården, Bygdegårdsvägen 2 i Löt, bokas genom Servicecenter. Se kontaktuppgift längst ned på sidan. Övriga bygdegårdar bokas genom respektive bygdegårdsförening. 

De föreningsägda bygdegårdarna

Här hittar du kontaktuppgifter till de föreningsägda bygdegårdarna

Avgift för att hyra Lötgården

Taxor och avgifter 2022

Hyra för Lötgården
Förening inom kommunen,
gratis entré
Stora salen 150 kronor
Lilla salen 100 kronor
Köket 75 kronor
Hela lokalen 275 kronor
Övriga
Stora salen 600 kronor
Lilla salen 425 kronor
Köket 325 kronor
Hela lokalen 1000 kronor