Utskriftsdatum: 18 September 2020

Kultur- och hembygdsföreningar

Kultur – och hembygdsföreningen är en aktiv och betydelsefull kraft med förmåga att bidra till en positiv utveckling av lokalsamhället. De skapar bland annat mötesplatser, kulturevenemang, vårdar vårt kulturarv  och kan vara ett sätt att lära känna varandra och bygden.

Kultur- och hembygdsföreningarnas verksamhet är spridd över hela Borgholms kommun. 

Kontakt till kultur- och hembygdsföreningar i Borgholms kommun

Här hittar du mer information om de olika föreningarna och hur du kan nå dem