Utskriftsdatum: 13 December 2018

Kultur- och hembygdsföreningar

Kultur- och hembygdsföreningarnas verksamhet är spridd över hela Borgholms kommun.

I evenemangskalendern kan du få tips på olika aktiviteter som föreningarna arrangerar.

Vill du ha mer information om de olika föreningarnas verksamhet hittar du namn och telefonnummer till kontaktpersoner i kommunens föreningsregister.