Cykel- och vandringsleder

Öland är som gjort för att vandra på eller njuta av på cykeln. Ena stunden vandrar man över enorma kalkstenshällar, för att i nästa stund befinna sig på en blomsterrik ås och strax därefter vid en källa som springer fram ur berget.

Tips på vandringsleder

Tips på cykelleder

Att tänka på

  • Lederna är markerade med antingen små stenrösen, stolpar eller pilar. För att lättare komma över murar och stängsel kan det förekomma stättor.
  • Vandringslederna är för det mesta lätta att gå, men framkomligheten kan variera över året. Under vinterhalvåret faller ofta träd, och det är blött i markerna så då kan det vara en bra idé att använda gummistövlar.
  • Vandringslederna kan gå igenom betesmarker, där det under sommarhalvåret finns betesdjur. Öppnar man en grind för att gå på leden så är det viktigt att man stänger den igen. Betesdjuren är vana vid människor, men kan vara nyfikna och närgångna. Har man med sig hund är det viktigt att hålla denna kopplad i betesmarkerna.
  • Det finns vindskydd längs en av lederna men föredrar du att tälta, så välj en plats som inte stör andra. Vid mer än en natts camping, kontakta markägare.
  • Det finns ett antal färdigställda eldstäder men om du föredrar att elda på annan plats, tänk då på att det inte är tillåtet att elda direkt på berghällen. Var noga med att elden är helt släckt innan du lämnar platsen. Kontrollera också så att det inte råder tillfälligt eldningsförbud.
  • Många av växterna i den öländska floran är fridlysta och inte får plockas.
  • Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Du får dock fiska med spö utmed öns kuster.
  • Lämna djurens ungar och bon i fred.
  • Fossil får inte knackas loss, endast enstaka minnessten eller fossilbit kan vara tillåtet att ta med.
  • Terrängkörning med motorfordon är inte tillåtet.