Utskriftsdatum: 12 July 2020

Borgholms koloniträdgård

Borgholms koloniträdgård, ett 1700 m2 stort område i Rosenfors, anlades under första halvåret 2005.

Koloniträdgården består av 21 odlingslotter och storleken på lotterna är mellan 50 – 100 m2.

Arrendeavgiften är 200 – 400 kronor/år beroende på storlek och kontrakt skrivs på 5 år.

En odlingslott är en kolonilott som är avsedd enbart för odling av blommor och köksväxter. Det är alltså inte tillåtet att bygga på lotten.

Om du är intresserad av att arrendera en odlingslott, är du välkommen att ställa dig i kö. Se kontaktuppgift nedan.