Kontakta oss

Lotteri

Alla lotterier i Sverige styrs av Spellagen. För att ideella föreningar ska få sälja lotter till allmänheten krävs tillstånd. Läs mer om föreskrifter och allmänna råd:

Kommuner får bara godkänna så kallade registreringslotterier.

Vem kan få ett registreringslotteri?

Registrering får endast ges till ideella föreningar eller ett registrerat trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Tillvägagångssätt

De föreningar som vill ha ett registreringslotteri måste på ett styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen för registrering av lotteriverksamhet.

Bifoga följande handlingar till ansökan

1. Kopia av antagna stadgar
2. Kopia av protokoll där det framgår beslut för att registrera sig för lotterier.
3. Verksamhetsberättelse, (för det senaste avslutade verksamhetsåret)
4. Revisionsberättelse (för det senaste avslutade verksamhetsåret)
5. Resultat och balansräkning (för det senaste avslutade verksamhetsåret)

Utse en kontrollant. Kontrollanten får inte sitta med i föreningens styrelse

Lotterikiosk

All lotteriförsäljning sker från de kiosker som finns uppställda på Borgholms torg sommartid. Lotterikioskerna tilldelas de föreningar som anmält intresse. Ingen hyra tas ut. Är din förening intresserad av en plats på Torget, kontakta Irene Nilsson senast 25 april.

Taxor och avgifter

Avgift registreringslotteri 2024

Ett registreringslotteri för fem år kostar 520 kronor och faktureras föreningen.

Skip to content