Utskriftsdatum: 23 January 2021

Lotteri

Alla lotterier i Sverige styrs av Spellagen. För att ideella föreningar ska få sälja lotter till allmänheten krävs tillstånd. Läs mer om föreskrifter och allmänna råd:

Kommuner får bara godkänna så kallade registreringslotterier.

Vem kan få ett registreringslotteri?

Registrering får endast ges till ideella föreningar eller ett registrerat trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Tillvägagångssätt

De föreningar som vill ha ett registreringslotteri måste på ett styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen för registrering av lotteriverksamhet. I samma beslut ska även en kontaktperson utses. Därefter skickas styrelseprotokollet tillsammans med ifylld ansökningsblankett , stadgar samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret till Borgholms kommuns fritidsassistent, se under kontakt.

Ett registreringslotteri för fem år kostar 500 kronor. Tillståndet skickas till den sökande föreningen mot postförskott.

Lotterikiosk

All lotteriförsäljning sker från de kiosker som finns uppställda på Borgholms torg sommartid. Lotterikioskerna tilldelas de föreningar som anmält intresse. Ingen hyra tas ut. Är din förening intresserad av en plats på Torget, kontakta Irene Nilsson senast 25 april.