Utskriftsdatum: 18 September 2020

Kommunarkivet

Borgholms kommunarkiv hittar du på Borgholms bibliotek, Trädgårdsgatan 20, Borgholm.

Fakta om arkivet

I kommunarkivet hittar man handlingar som rör:

  • Borgholms stad (fr.o.m 1860-talets början)
  • De gamla landskommunerna (fr.o.m omkring 1860)
  • Storkommunerna (fr.o.m 1950-60-talen)

Borgholms kommun har funnits sedan 1969. Ölands Åkerbo var egen kommun till 1974 då den uppgick i Borgholm. Här finns också protokoll, diarier, kassaböcker, handlingar med mera från kommunens olika förvaltningar.

I arkivdelen för skolan hittar man dagböcker och examenskataloger från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet.
I den sekretessbelagda avdelningen finns bland annat protokoll från fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden från Ölands kommuner fram till 1951.

Dessutom finns så kallade Enskilda arkiv med handlingar från olika Öländska föreningar

Alla arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av de kommunala myndigheternas handlingar. Undantagna är endast de handlingar som enligt lag är belagda med sekretess – till exempel Socialnämndens personakter.

För arkivfrågor kontakta Johan Ölmebring. E-post: johan.olmebring@borgholm.se. Telefon: 0485 – 882 79.

Öppettider

Måndag – onsdag 10.00-16.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-16.00

Välkommen!