Utskriftsdatum: 22 April 2021

Kommunarkivet

10 december 2013

Borgholms kommunarkiv hittar du på Borgholms bibliotek, Trädgårdsgatan 20, Borgholm.

Fakta om arkivet

I kommunarkivet hittar man handlingar som rör:

  • Borgholms stad (från 1860-talets början)
  • De gamla landskommunerna (från omkring 1860)
  • Storkommunerna (från 1950-60-talen)

Borgholms kommun har funnits sedan 1969. Ölands Åkerbo var egen kommun till 1974 då den uppgick i Borgholm.

I arkivet finns protokoll, diarier, kassaböcker, handlingar med mera från kommunens olika förvaltningar.

I arkivdelen för skolan hittar man dagböcker och examenskataloger från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet.

I den sekretessbelagda avdelningen finns bland annat protokoll från fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden från Ölands kommuner fram till 1951.

Dessutom finns så kallade Enskilda arkiv med handlingar från olika Öländska föreningar.

Så kan du ta del av arkivet

Alla arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av de kommunala myndigheternas handlingar. Undantagna är endast de handlingar som enligt lag är belagda med sekretess till exempel Socialnämndens personakter.

Välkommen!

Hoppa till innehåll