Kontakta oss

Kommunarkivet

Borgholms kommunarkiv finns i samma lokaler som Borgholms bibliotek, Trädgårdsgatan 20, Borgholm.  Här arbetar Anna Jakobson, arkivarie, som hjälper dig att ta fram handlingar.

Fakta om arkivet

I kommunarkivet hittar du handlingar som exempelvis:

  • Borgholms stad (från 1860-talets början)
  • De gamla landskommunerna (från omkring 1860)
  • Storkommunerna (från 1950-60-talen)

Bland de gamla landskommunerna finns det bland annat examenskataloger från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet,  protokoll från fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden från Ölands kommuner fram till 1951.

Borgholms kommun har funnits sedan 1969.

Så gör du för att ta del av information i kommunarkivet

Alla arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av den kommunala myndighetens handlingar. Undantagen är endast de handlingar som enligt lag är belagda med sekretess till exempel Socialnämndens personakter.

Hör av dig till oss via telefon, mail eller genom att besöka oss så hjälper vi dig. Det är kostnadsfritt att ta del av information på plats. Vill du ha kopior, digitala kopior eller få något hemskickat kan vi komma att ta ut en avgift enligt kommunens avgiftstaxa.

I de fall du efterfrågar information som omfattas av sekretess kommer vi att ställa frågor om dig och syftet med din begäran för att göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Välkommen!

Skip to content