Bildarkiv

Bildarkivet som är inrymt i bibliotekets lokaler på Trädgårdsgatan 20 i Borgholm är en ovärderlig del av det öländska kulturarvet. Här hittar du bilder från slutet av 1800-talet och framåt, en fantastisk dokumentation av livet på Öland under cirka 100 år. Digitaliseringen påbörjades hösten 2009 och kommer att fortsätta löpande.

Grunden för bildarkivet är Nilsson-Fotos samling. Tillsammans med andra mindre donationer från Barometern, Allan Bernving och Sven Håkansson innehåller arkivet över 25 000 negativ. Negativen innehåller både topografiska bilder och porträtt.

Kostnad för bilder:

Avgifter 2022

Biblioteket levererar endast i digitalt format på ett USB-minne. Endast bilder för enskilt bruk. För bilder för publicering och offentlig visning lämnas offert.

Borgholms kommuns bildarkiv
Startavgift för en bild inklusive USB-minne 80 kronor
Avgift för följande bilder 20 kronor