Bildarkiv

Bildarkivet som är inrymt i bibliotekets lokaler på Trädgårdsgatan 20 i Borgholm är en ovärderlig del av det öländska kulturarvet. Här hittar du bilder från slutet av 1800-talet och framåt, en fantastisk dokumentation av livet på Öland under cirka 100 år. Digitaliseringen påbörjades hösten 2009 och kommer att fortsätta löpande.

Grunden för bildarkivet är Nilsson-Fotos samling. Tillsammans med andra mindre donationer från Barometern, Allan Bernving och Sven Håkansson innehåller arkivet över 25 000 negativ. Negativen innehåller både topografiska bilder och porträtt.

Kostnad för bilder

Avgifter 2022

Biblioteket levererar endast i digitalt format på ett USB-minne. Endast bilder för enskilt bruk. För bilder för publicering och offentlig visning lämnas offert.

Borgholms kommuns bildarkiv
Startavgift för en bild inklusive USB-minne 80 kronor
Avgift för följande bilder 20 kronor