Utskriftsdatum: 23 September 2019

Föreningsbidrag

Föreningar med verksamhet i Borgholms kommun kan söka bidrag till sin verksamhet. Regler för de olika bidragsformerna kan du läsa mer om under respektive bidrag.

Bidrag från Arvsfonden
Ur Arvsfonden kan ideella föreningar och organisationer söka stöd till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
Här kan du läsa mer om Arvsfonden