Utskriftsdatum: 20 January 2020

Föreningar & studieförbund

I Borgholms kommun finns ca 200 olika föreningar och 9 studieförbund. I föreningsregistret finns namn och telefonnummer till föreningarnas kontaktpersoner och studieförbundens kanslier.