Utskriftsdatum: 18 September 2019

Föreningar & studieförbund

I Borgholms kommun finns ca 200 olika föreningar och 9 studieförbund. I föreningsregistret finns namn och telefonnummer till föreningarnas kontaktpersoner och studieförbundens kanslier.