Utskriftsdatum: 21 September 2018

Föreningar & studieförbund

I Borgholms kommun finns ca 200 olika föreningar och 9 studieförbund. I föreningsregistret finns namn och telefonnummer till föreningarnas kontaktpersoner och studieförbundens kanslier.