Kontakta oss

Vägbidrag

Publicerat 10 december 2013

Flertalet av de enskilda vägarna i Borgholms kommun har statsbidrag. Vägsamfälligheterna i kommunen har varierande ekonomiska förutsättningar. Driftbidrag kan sökas av samtliga enskilda väghållare som är registrerade hos Lantmäteriet samt enskilda väghållare som är bildade genom så kallade frivilliga överenskommelser.

Även de samfälligheter och enskilda väghållare som har haft en tung kostnadsbörda för skötsel av lekplats och grönyta kan erhålla ett bidrag. Det finns en mindre pott avsatt för detta ändamål. Kommunen kan även betala ut ett mindre bidrag till vägföreningar som har tät turisttrafik beroende på särskilda upplevelser av allmänt intresse utmed vägen.

Du ansöker via e-tjänsten, länk finns längre ner på sidan.

Skötselbidrag

Ansökan ska förnyas vart femte år. Kommunens skötselbidrag ska gå till underhåll av grönytor och lekplatser. Beroende på skötselyta utbetalas bidrag av olika storlek. OBS! Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast 30 september för att kunna ta del av det kommunala skötselbidraget.

Driftbidrag enskilda vägar

Ansökan ska förnyas vart femte år. Kommunens bidrag bygger på nedanstående beräkningsmodell. Beroende på väglängd utbetalas bidrag av olika storlek. Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast 30 september för att kunna ta del av det kommunala bidraget till enskilda vägar. Policy för bidrag till enskilda vägar finns längre ner på sidan.

Turistvägbidrag

Ansökan ska förnyas vart femte år. Kommunens turistvägsbidrag ska gå till vägar som har väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet. Kommunens budgeterade medel till vägar har en viss del avsatt till turistvägsbidrag. Bidraget betalas ut med 2 000 kronor per godkänd ansökan. OBS! Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast 30 september för att kunna ta del av det kommunala turistsvägsbidraget.

Hoppa till innehåll