Utskriftsdatum: 24 January 2020

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst handläggs av Kalmar länstrafik, KLT.

Färdtjänst – för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik

Funktionsnedsättningen kan vara både fysiskt och psykiskt och det måste handla om en varaktig nedsättning, minst tre månader, för att berättigas färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är däremot inte en ersättning för egen bil, avsaknad av körkort eller istället för avsaknad av linjelagd kollektivtrafik.Du kan använda färdtjänsten för exempelvis resor till arbete eller service så som handel och frisör. Gäller inte för resor till och från sjukvård. Färdtjänsten innebär främst resor i den egna kommunen, där du är folkbokförd. I Kalmar län ingår även resor som sträcker sig 4 mil från kommungränsen in i annan kommun. För längre resor gäller riksfärdtjänst.Du kan resa dygnet runt men alla resor måste beställas i förväg via vår kundtjänst för Serviceresor.

Färdtjänsttillståndet är individuellt och kan se olika ut för olika personer beroende på funktionsnedsättning. Tillstånden formas efter just dina möjligheter.