Utskriftsdatum: 28 January 2022

Färdtjänst/riksfärdtjänst

10 december 2013

Färdtjänst finns för dig som på grund av en funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik.

Funktionsnedsättningen kan vara både fysisk och psykisk och det måste handla om en varaktig nedsättning, det vill säga minst tre månader, för att du ska kunna vara berättigad färdtjänst. Färdtjänst är däremot inte en ersättning för egen bil, avsaknad av körkort eller istället för kollektivtrafik.

Du kan använda färdtjänsten för exempelvis resor till arbete eller service, så som handel och frisör. Färdtjänsten gäller inte för resor till och från sjukvård. Färdtjänsten innebär främst resor i den egna kommunen, där du är folkbokförd. I Kalmar län ingår även resor som sträcker sig fyra mil från kommungränsen in i annan kommun. För längre resor gäller riksfärdtjänst.

Färdtjänsttillståndet är individuellt och kan se olika ut för olika personer beroende på funktionsnedsättning. Tillstånden formas efter just dina möjligheter.

Kalmar länstrafik, KLT.

Färdtjänst och riksfärdtjänst handläggs av KLT. Du kan resa dygnet runt, men alla resor måste beställas i förväg via KLT:s kundtjänst för Serviceresor. Se mer information under Kontakta oss.

Hoppa till innehåll