Kontakta oss

Utfart

Publicerat 16 augusti 2022

Tillstånd för ny eller ändrad utfart

Om du vill ansluta eller ändra en utfart från din tomt till en kommunal väg ska du ansöka om tillstånd för detta hos Borgholms kommun.

Varför måste jag ansöka om ny eller ändrad utfart?

För att anlägga en ny infart eller ändra utformning på en befintlig utfart som ansluter till enskild väg eller till allmän väg krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten. Borgholms kommun är i regel väghållningsmyndighet i tätorterna.

Skyldigheten att söka tillstånd för utfarter finns reglerat i Svensk Väglag 39§.

Kostnader

Åtgärder på den del av utfarten, som hamnar på gatumark/offentlig plats, utförs av gata-parkenheten, men bekostas av dig som sökande/fastighetsägare.
Åtgärder utförs efter samråd mellan dig som sökande och gata-parkenheten.

Hoppa till innehåll