Kontakta oss

Renhållning och snöröjning

Vi vill visa det finaste av vår kommun och få våra invånare och besökare att trivas. Tillsammans kan vi verka för en ren och trivsam kommun. Kommunen sköter tömning av papperskorgar, snöskottning, städning och underhåll av gator och gång- och cykelvägar, som till exempel asfaltering och hål i gatan.

Varje årstid kräver sin skötsel

Vintertid är det fokus på att hålla vägar och gång- och cykelvägar fria från snö. På våren sopas sand efter vinterns halkbekämpning bort. Sommaren ägnas åt att sköta planteringar, grönytor och badplatser. När hösten kommer är det dags att sopa undan löven som faller och genomföra underhåll inför nästa sommarsäsong. Under hela året plockas skräp, töms pappers­korgar, askkoppar och hundlatriner.

Skip to content