Kontakta oss

Gator och vägar

Våra vägar består av allmänna vägar för vilka staten eller kommunerna är väghållare och enskilda vägar som de fastigheter som har nytta av vägarna ansvarar för. Dessa fastställs genom lantmäteriförrättning.

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Staten, via Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Fördelningen av väghållaransvar ser i korthet ut så här:

  • Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna. Undantaget är de allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning.
  • Kommunerna förvaltar kommunala gator och vägar.
  • Enskilda vägar förvaltas av vägföreningar/samfällighetsföreningar eller av enskild fastighetsägare.

Läs mer om väghållning på Trafikverkets webbplats

I tätorterna finns förutom allmänna vägar också gator upplåtna för allmänt bruk. För de enskilda vägarna finns möjlighet att få statligt bidrag via Trafikverket samt ett kommunalt bidrag:

Läs mer om det kommunala vägbidraget här

Kommunen har väghållaransvar framför allt i Borgholms tätort samt ansvar för snöröjning i tätorten och av det enskilda vägnätet.

Felanmälan

Du kan felanmäla de gator där kommunen har väghållaransvar via e-tjänsten som du hittar här nedanför.

Skip to content