Kontakta oss

Trafik och trafiksäkerhet

Trafik handlar om rättigheter och ansvar, skyldigheter och möjligheter. Det finns många regler om hur vi ska uppträda i trafiken, dem hittar du här. Du hittar också information om de kollektiva lösningar som möjliggör att resa utan bil.

Trafikregler

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Typiskt för dessa regler är att de är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Borgholms kommun.

Vägmärken används bara undantagsvis för att visa på reglerna i Trafikförordningen. Många regler gäller utan att de skyltas. Exempel på en sådan regel är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, en regel som ingen skylt markerar.

Lokala trafikföreskrifter, LTF

Utöver de generella reglerna finns också lokala trafikföreskrifter, LTF, som är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Beslut om lokala trafikföreskrifter fattas av Länsstyrelsen och inom vissa områden av kommunen. Kommunen meddelar lokala trafikföreskrifter för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar, för vilka staten är väghållare, och för samtliga vägar (inom tättbebyggt område) om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering.

Alla Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter finns i den för landet gemensamma databasen Svensk Trafikföreskriftsamling som du hittar under Mer information längst ner på sidan.

Vägmärken

I den övervägande delen av de lokala regleringarna finns det vägmärken uppsatta som visar på trafikregeln, till  exempel där det råder förbud att parkera fordon. En liten del av de lokala trafikföreskrifterna är emellertid allmänna, vilket betyder att de inte kan eller behöver märkas ut med vägmärken. Det gäller till exempel för miljözonen. Som trafikant är du ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Skip to content