Kontakta oss

Störande fåglar

Fåglar i stadsmiljö kan vara störande, framför allt i stora flockar. Det förekommer att invånare och fastighetsägare klagar på att fåglarna låter och att de sprider skräp och spillning.

Stadsmiljön har skapat gynnsamma förutsättningar för fåglar och ofta skapar fåglarna inga problem. Däremot kan en del mänskliga företeelser locka till sig fåglar i större mängder, vilket kan upplevas som störande. I städer finns det goda tillgångar på mat för fåglarna, i papperskorgar och på uteserveringar. Det bästa sättet att lösa problemen med fåglar är att göra platsen oattraktiv för dem.

Olägenhet orsakad av fåglar

En olägenhet är enligt Miljöbalken en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfälligt eller liten. Störningar från fåglar i bostadsområden och på allmänna platser (till exempel torg) bedöms normalt inte som olägenhet enligt Miljöbalken. Naturligtvis kan de ändå vara en störning som medför obehag, oljud och förorening av till exempel parkbänkar och balkonger. En enskild person kan därför uppleva fåglarna som störande utan att problemet bedöms som en olägenhet enligt Miljöbalken.

Kajor

Staden är en attraktiv plats för kajan med ett rikt utbud på föda, varmare klimat och färre rovfåglar. Normalt häckar de utanför tätbebyggt område och kommer till tätorten vintertid. De individer som häckar i tätorten har sina bon i skorstenar, ventilationstrummor och dylikt. På hösten och vintern lever kajan i stora kolonier i större träd och på hustak.

Åtgärder mot störande fåglar

På allmänna platser ansvarar kommunen för ordning och renhållning. Kommunen utför periodvis avskjutning av kajor, som ett sätt att störa flockarna med kajor. En ny metod som man testar är en ”kaj-skrämma” i Societetsparken. Skrämman är en högtalare som sprider ett ljud som fåglarna uppfattar som ljudet av kajor som har ont.

Fastighetsägaren har ett stort ansvar för att lösa problemen med skadedjur och störande fåglar. Fastighetsägaren har möjlighet att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur som kan vara störande för boende i huset och staden.

I en hyres- eller bostadsrätt är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som är ansvarig.

Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder du bör vidta kan du anlita ett företag som utför fågelsäkring av byggnader. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

Tips på vad du kan göra:

  • Ta bort tillgången på mat för fåglarna, det vill säga, håll rent på gator och torg samt vid restauranger, caféer, parker samt runt sopbehållare.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och gör dem otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar.
  • Sköt komposter och soptunnor så det är rent och snyggt.
  • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur hittar dit.
  • Ögonattrapper; går att göra själv, en cirkelrund platta med en diameter på ca 1 dm. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hänger du upp i buskar, i träd, på verandor med mera två och två för att på sätt efterlikna ett rovdjur.
  • Skrämselballonger; färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.
  • Reflekterande remsor och blåa band; Det sägs att skator skyr blå färg, så blå remsor i träden kan skrämma bort skatorna. Reflekterande remsor ska ha samma effekt plus att de ger ifrån sig ett ljud i vinden.
  • Rovfågelsiluetter; skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar, verandor med mera.
  • Uvbulvaner; Finns att köpa i många jakt- och fiskebutiker, dessa kan du placera på huset.
  • Elektronisk fågelskrämma; kajans egna dödsläte spelas upp var tjugonde minut i ca 2 veckor (inte nattetid).
Skip to content