Kårehamn ställplats

Betalning: Swish eller kontant till hamnkapten

Toaletter: 3 stycken, varav 1 handikappanpassad

Duschar: 3 stycken

Latrintömning: Ja

Gråvattentömning: Ja

Förhållanden: Markerade platser på yttre hamnplan med el. I inre hamnen grusplan med el, ute på udden gräs utan el.

Ställplats för husbil

Antal platser: 45 platser

Uppställning: Markerade platser, grus

El: Ja, 30 platser

Taxor och avgifter

Avgifter 2023

Lyssna

För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med  nedanstående taxa hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän plats.

Kårehamn ställplats Vecka 25-32 Övrig tid, vecka 33-24 El, enfas El, trefas
Avgift kronor / dygn 210 170 60 100