Utskriftsdatum: 23 September 2018

Strandstädning

Världshavsdagen firas varje år den 8 juni för att belysa havens stora betydelse för vårt dagliga liv. Lördag 9 juni finns det soppåsar/säckar utlagda på en del platser i kommunen, se nedan.

I kommunens publika karta finns info var man kan hämta påsar och var man kan lämna skräp. Såväl privatpersoner, organisationer och föreningar kan gemensamt hjälpas åt att se till att stränderna i kommunen hålls rena och fina

På följande platser finns sopsäckar att hämta för strandstädning:

Kvarteret Oden i Borgholm, fjärrvärmeverket. Skräp lämnas väster om fjärrvärmeverket
Kårehamn, vid Linneuniversitetets bod. Skräp lämnas vid toaletterna
Sandviks hamn, i Fiskaffären. Skräp lämnas vid masten bakom Fiskaffären
Böda hamn, i servicehuset. Skräp lämnas utanför servicehuset
Byxelkroks hamn, hos hamnkaptenen utanför boden. Skräp lämnas vid återvinningsstationen bredvid containers
Nabbelunds hamn, hos hamnkaptenen utanför boden. Skräp lämnas utanför boden