Utskriftsdatum: 22 October 2020

Strandstädning

Världshavsdagen firas varje år den 8 juni för att belysa havens stora betydelse för vårt dagliga liv. Lördag 9 juni finns det soppåsar/säckar utlagda på en del platser i kommunen, se nedan.

I kommunens publika karta finns info var man kan hämta påsar och var man kan lämna skräp. Såväl privatpersoner, organisationer och föreningar kan gemensamt hjälpas åt att se till att stränderna i kommunen hålls rena och fina

Nedanför kan du hitta en karta som visar var du kan hämta material för strandstädning och var du kan lämna skräp från ständerna.

Påsar och säckar för insamling av strandskräp kan hämtas på stadshuset i Borgholm i Servicecenter, adress Östra Kyrkogatan 10.

Skräp från stränderna kan lämnas vid fjärrvärmeverket i Borgholm, adress Sandgatan 37.

Under sommarmånaderna juni- augusti kan material och skräp även lämnas i några av kommunens hamnar, Byxelkroks hamn, Böda hamn, Sandviks hamn och vid Kårehamn. Kartan kommer att uppdateras för ovanstående platser innan juni månad.

Här finns karta