Böda ställplats

Information och service

Adress: Bödahamnsvägen 47

Betalning: Via campingspot.com

Toaletter: 5 stycken, varav 1 handikappanpassad

Duschar: 4 stycken

Latrintömning: Ja

Gråvattentömning: Ja

Tvättstuga: Ja

Gasol: Ja

Tanka: Nej. Närmsta bensinstation är i Löttorp eller i Byxelkrok

Ställplats för husbil

Antal platser: 40 platser

Uppställning: Omarkerade platser, gräs

El: Ja, begränsat antal platser

Taxor och avgifter

Avgifter 2023

För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med  nedanstående taxa hänvisas till  Borgholms kommuns taxa för allmän plats.

Böda ställplats Vecka 25-32 Övrig tid, vecka 33-24 El, enfas El, trefas
Avgift kronor / dygn 210 170 60 100

Avgift för tvättstuga tillkommer.
OBS! Biljett ska lösas efter klockan 11.00. Koden till servicehuset byts varje dag. Om biljett löses före klockan 11.00 medföljer gårdagens kod till servicehuset.