Sandvik ställplats

Information och service

Adress: Hamngatan 9

Betalning: Via campingspot.com 

Toaletter: 6 stycken, varav 1 handikappanpassad

Duschar: 5 stycken, varav 1 handikappanpassad

Wifi: Ja

Latrintömning: Ja

Gråvattentömning: Ja

Tanka: Ja, bensinstation finns vid ICA-affären, avstånd cirka 500 meter

Ställplats för husbil

Antal platser: 25 platser

Uppställning: Markerade platser, grus

El: Ja

Taxor och avgifter

Avgifter 2023

För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med  nedanstående taxa hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän plats.

Sandviks ställplats Vecka 25-32 Övrig tid, vecka 33-24 El, enfas El, trefas
Avgift kronor / dygn 210 170 60 100