Kontakta oss

Adresser, gatunamn och lägenheter

Adresser och gatunamn

Kommunen beslutar om adresser och namn på gator, vägar, kvarter, allmänna platser med mera. Adressen kompletteras av Posten med postnummer och postort. När namn beslutas tar man hänsyn till platsens historia, geografi, flora och fauna. Även personer som under sin livstid gjort en bestående insats och betytt mycket kan få en gata, väg eller plats uppkallad efter sig.

Nya gatu- eller vägnamn och adresser registreras i ett rikstäckande byggnads-, adress- och lägenhetsregister, BAL (Byggnad, Adress, Lägenhet), som finns hos Lantmäteriet i Gävle. Registret ligger till grund för postens verksamhet och för folkbokföringen. Det används också av polis, räddningstjänst och ambulans.

Lägenhetsregistret

Att Sverige ska ha ett lägenhetsregister beslutades i lag 2006. Skatteverket folkbokför på lägenhet och inte på fastighet. Det är fastighetsägaren som ska lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nya lägenheter, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar.

Varje lägenhet ska ha ett eget lägenhetsnummer. Lantmäteriet har tagit fram en särskild standard för numreringen, med hjälp av den ska fastighetsägaren lämna förslag på lägenhetsnumrering till kommunen.  Information och exempel finns i länk längre ner på sidan. Saknade eller felaktigt registrerade lägenheter kan leda till stora problem när exempelvis räddningstjänsten ska hitta rätt snabbt, eller vid adressändring och flytt.

Kommunen ansvarar för att uppdatera lägenhetsregistret med de uppgifter vi får in. All information om förändringar vi får in läggs in i Lantmäteriets system och går vidare till bland annat Skatteverket och Posten.

Om du äger en fastighet och vill veta vad som finns registrerat i lägenhetsregistret är du välkommen att höra av dig till oss. Om du som boende behöver hjälp med en adress eller lägenhetsnummer, börja med att kontakta fastighetsägaren. OBS! Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med fastigheternas interna lägenhetsförteckningar, som också ofta kallas lägenhetsregister.

Skip to content