Utskriftsdatum: 18 April 2021

Gatubelysning

10 december 2013

Inom kommunen finns cirka 3 300 belysningspunkter som kommunen ansvarar för. Borgholm Energi sköter servicen och underhållet.

Uppsättning av nya belysningspunkter hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansökningar som kommit in under året behandlas under maj och november.

Är gatubelysningen trasig? Kontakta Borgholm Energis kundtjänst, du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Hoppa till innehåll