Kontakta oss

Nedskräpning

Skräp hör inte hemma i naturen. En bra princip att hålla sig till när man rör sig i naturen är Inte störa, Inte förstöra. Se därför till att ta med dig skräpet tills du för möjlighet att slänga det i en soptunna. Miljöbalken säger att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till, medan plan- och bygglagen säger att tomter ska hållas i vårdat skick. Dessa bestämmelser tillsammans innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus. Förbudet gäller för alla, även du skräpar ner på din egen mark. Förbudet gäller också och oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden.

Vad är skräp?

Vad som räknas som skräp är inte exakt definierat, men i allmänhet menas bland annat plåt, glas, plast, papper, hushållssopor, skrotbilar eller annat som slängts eller dumpats. Även användbart material som ligger och misspryder på ett obefogat och planlöst sätt kan räknas som nedskräpning. Om det är föremål som samlats ihop i upplag eller har en ändamålsenlig funktion kan det inte anses vara nedskräpning ens om det är klart missprydande

Fimpar och portabla askkoppar

Fimpar är oftast det vanligaste skräpet som man hittar utomhus. Behöver du en portabel askkopp är du välkommen att hämta en på Stadshuset! På så vis kan du alltid ta med dig fimpen och slänga den på rätt ställe istället för att slänga den på gatan eller i naturen. Tack för att du hjälper till att göra rätt!

Klagomål

Om du har klagomål på nedskräpning bör du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du direkt till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på telefon 0200-88 03 11.

Vid nedskräpning längs vägar är det väghållaren som ska kontaktas. För tätortsgator är Borgholms kommun väghållare. Trafikverket är väghållare för länsväg 136. Trafikverket nås på telefon 0771-24 24 24.

Skip to content