Byxelkrok ställplats

Information och service

Adress: Neptunivägen 9

Betalning: Via campingspot.com

Toaletter: 6 stycken, varav 1 handikappanpassad

Duschar: 9 stycken, varav 1 handikappanpassad

Latrintömning: Ja

Gråvattentömning: Ja

Tvättstuga: Ja

Gasol: Ja

Tanka: Ja, bensinstation finns vid norra infarten till hamnen

Ställplats för husbil

Antal platser: 17 platser

Uppställning: Markerade platser, grus

El: Ja

Taxor och avgifter

Avgifter 2023

För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med  nedanstående taxa hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän plats.

Byxelkrok ställplats Vecka 25-32 Övrig tid, vecka 33-24 El, enfas El, trefas
Avgift kronor / dygn 210 170 60 100