Kårehamn

Information och service

Drivs av: Borgholms kommun

Adress: Kårehamnsvägen 81

Betalning: Swish eller kort till hamnkapten

Toaletter: 3 stycken, varav 1 handikappanpassad

Duschar: 3 stycken

Latrintömning: Ja

Gråvattentömning: Ja

Slip: Nej.

Sjösättningsramp: Ja

Förbud mot strandstädning

Strandstädning vid Kårehamn strand/Skanviken är inte tillåten. Detta eftersom  Havs- och vattenmyndigheten har ett övervakningsprogram för skräp på stränder runt om Sveriges kust. En av stationerna ligger just här vid Kårehamn strand/Skanviken. Denna 100-meterssträcka besöks tre gånger per år (vår, sommar och höst) och då samlas allt skräp in och räknas/kategoriseras. Skyltar finns om att inte strandstäda just här.

Hamnfakta och hamntaxor

Hamnfakta

Gästplatser: 30 stycken

Småbåtar:  10 stycken

Hamndjup: 2-4 meter

Position: 5657 N , 1654 E

Sjökort: 81

El: Ja

Förtöjning: Långsides när plats finns

Gästhamnstaxa 2023

 

Kårehamn gästhamn Vecka 25-32 Övrig tid,
vecka 33-24
Tillägg båtar 50-60 fot samtlig tid Tillägg båtar 61-70 fot samtlig tid Tillägg båtar 71< fot samtlig tid El, enfas El, trefas
Avgift kronor / dygn 180 150 120 180 240 60 100

 

Säsongplats maj – september inklusive moms Årsavgift
Båtbredd upp till 1,8 meter 1 700 kronor
Båtbredd 1,8-2,3 meter 2 600 kronor
Båtbredd över 2,3 meter 3 500 kronor
Kajplats långsida, upp till fem meter i mån av plats 2 500 kronor
Över fem meter, 200 kronor tillägg / meter 200 kronor

 

Uppställningsplats båtar, i mån av plats. Båtbredd upp till 1,8 meter Båtbredd 1,8-2,3 meter Båtbredd över 2,3 meter
Oktober – april 1000 kronor 1 500 kronor 2 000 kronor

 

Fiskehamnstaxa 2023

Fiskefartyg, avgift i kronor exklusive moms
Årsavgift fartygslängde upp till fem meter 1 100 kronor
Tillägg/meter fartygslängd över fem meter 276 kronor
Ankomstavgift 239 kronor
Dygnsavgift fartygslängd upp till tio meter 140 kronor
Dygnsavgift fartygslängd tio-15 meter 170 kronor
Dygnsavgift fartygslängd över 15 meter 210 kronor
Anslutning per uttag och dygn
Slip och ramp, avgift i kronor per gång. Sliphyra kronor per dygn. Exklusive moms.
Sliptagning båtlängd upp till tio meter 1 000 kronor
Sliptagning båtlängd tio-15 meter 1 500 kronor
Sliptagning båtlängd över 15 meter 2 000 kronor
Sliphyra per dygn 300 kronor
Ramptaxa samtliga hamnar 65 kronor
Ramptaxa årskort samtliga hamnar 525 kronor
Landad fisk. Avgift i kronor per ton, exklusive moms
Laxfisk 175 kronor
Ål 138 kronor
Sill 21 kronor
Övrig fisk, färsk eller fryst 32 kronor