Kontakta oss

Snöskador

Kommunen har ett ansvar att hålla kommunala vägar framkomliga genom snöröjning. Det går tyvärr inte alltid att undvika att fastighetsägares staket, murar eller brevlådor kan ta skada. Anser du att du drabbats av en skada ska du göra en snöskadeanmälan till kommunen.

Kommunen skiljer mellan skador som orsakats genom snötryck och skador som orsakats genom mekanisk skada.

Snötryck

Snötryck sker vid sedvanlig plogning då snön plogas från vägen till vägrenen. Staket, murar och brevlådor bör vara placerade och vara i tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck. Skador som uppkommer på detta sätt ersätts vanligen inte.

Mekanisk skada

Mekanisk skada uppkommer då plogbladet kommer åt staketet, muren eller brevlådan. Om det visar sig att entreprenören har gjort fel eller varit försumlig kan ersättning ges till fastighetsägaren. Vid bedömning tas hänsyn till var staketet eller brevlådan är uppsatt.

Anmälan av snöröjningsskada

Anmälan av snöskada görs via vår e-tjänst, som du hittar längre ner på sidan. Bifoga gärna bild på skadan. Bedömning av snöskada görs gemensamt av kommunen och entreprenören. Om skadan anses vara ersättningspliktig erbjuds fastighetsägaren att åtgärda skadan själv mot ersättning. Ersättningen ges endast för hela eller delar av materialkostnaden, beroende av skadans art samt skicket på det skadade objektet.

Ersättning utgår inte om inte bedömning gjorts. Kommunen accepterar inte fakturor om inte skadan har bedömts vara ersättningspliktig.

För att överklaga kommunens beslut angående snöröjningsskador ska skadeståndsanspråk göras skriftligen till kommunen. Skadeståndsanspråket ska innehålla den totala ersättningen som fastighetsägaren gör anspråk på.

Skip to content