Kontakta oss

Gräva och schakta

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Borgholms kommun. Efter att en komplett ansökan har mottagits tar handläggningstiden fyra veckor.

Har det skett en olycka i form av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Beroende på hur omfattande det planerade arbetet är och på vilken plats det ska ske, kan du även behöva andra typer av tillstånd, som gäller till exempel markupplåtelser eller trafikanordningar, så kallade TA-planer. Du ansöker om det via vår e-tjänst, som du hittar längre ner på sidan.

Arbete inom vattenskyddsområde

För att utföra arbete, till exempel sprängning, schaktning, grävning, pålning, spontning och underjordsarbeten inom vattenskyddsområde krävs att du gör en ansökan. Använd e-tjänsten längre ner på sidan.

Grävtillstånd

Taxor och avgifter 2024

Lyssna

Ansökan av grävtillstånd
Grävtillstånd 2000 kronor
Förlängning av grävtillstånd 441 kronor
Avslag av grävtillstånd 441 kronor
Vite vid underlåtelse att följa godkänt grävtillstånd 5 518 kronor
Vite vid avsaknad av godkänd tidsförlängning av grävtillstånd/vecka 5 518 kronor

 

Hoppa till innehåll