Nabbelund ställplats

Husbilsparkeringen är numera hänvisad till södra delen av hamnområdet på grund av ändringar i strandskyddsdispensen. Den norra delen kommer att göras mer tillgänglig för allmänheten som rekreationsområde.

Hamnen stängde för säsongen 4 september.

Underhållsarbete kommer att pågå inom hamnområdet och delar av området kommer därför periodvis att vara stängt under hösten.

Sommaren 2023 har vi haft problem med vattenförsörjningen och under hösten och vintern kommer Borgholms kommun tillsammans med samfälligheten arbeta för att lösa vattenfrågan, så att vattenförsörjningen är säkrad till nästa sommar.

Information och service

Adress: Nabbelundsvägen 3

Betalning: Kort eller swish till hamnkapten eller hamnvärd

Toaletter: 3 stycken, varav 1 handikappanpassad

Duschar: 2 stycken

Latrintömning: Ja

Gråvattentömning: Nej

Ställplats för husbil

Antal platser: 30 markerade platser samt några reservplatser.

Uppställning: Grus, gräs eller asfalt.

El: Ja

Taxor och avgifter

Avgifter 2023

För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med  nedanstående taxa hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän plats.

Kårehamn ställplats Vecka 25-32 Övrig tid, vecka 33-24 El, enfas El, trefas
Avgift kronor / dygn 210 170 60 100