Nabbelund ställplats

Nabbelund är vår minsta hamn, men populär bland dem som känner till den. Husbilsparkeringen är hänvisad till södra delen av hamnområdet, på grund av ändringar i strandskyddsdispensen. Den norra delen kommer att göras mer tillgänglig för allmänheten som rekreationsområde.

Hamnen stängde för säsongen 4 september.

Underhållsarbete kommer att pågå inom hamnområdet och delar av området kommer därför periodvis att vara stängt under hösten.

Sommaren 2023 har vi haft problem med vattenförsörjningen och under hösten och vintern kommer Borgholms kommun tillsammans med samfälligheten arbeta för att lösa vattenfrågan, så att vattenförsörjningen är säkrad till nästa sommar.

Information och service

Adress: Nabbelundsvägen 3

Bokning: Platser går ej att boka i förväg

Betalning:  Via campingspot.com

Toaletter: 3 stycken, varav 1 handikappanpassad

Duschar: 2 stycken

Latrintömning: Ja

Gråvattentömning: Nej

Biljett ska lösas efter klockan 11.00. Koden till servicehuset byts varje dag. Om biljett löses före klockan 11.00 medföljer gårdagens kod till servicehuset.

Ställplats för husbil

Antal platser: 21 platser.

Uppställning: Grus, gräs eller asfalt.

El: Ja

Taxor och avgifter

Avgifter 2024

För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med  nedanstående taxa hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän plats.

Nabbelund ställplats Vecka 25-32 Övrig tid, vecka 33-24 El, enfas El, trefas
Avgift kronor / dygn 230 190 65 110