Nabbelund ställplats

Information och service

Adress: Nabbelundsvägen 3

Betalning: Kort eller swish till hamnkapten eller hamnvärd

Toaletter: 3 stycken, varav 1 handikappanpassad

Duschar: 2 stycken

Latrintömning: Ja

Gråvattentömning: Nej

Ställplats för husbil

Antal platser: 30 markerade platser samt några reservplatser.

Uppställning: Grus, gräs eller asfalt.

El: Ja

Taxor och avgifter

Avgifter 2023

För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med  nedanstående taxa hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän plats.

Kårehamn ställplats Vecka 25-32 Övrig tid, vecka 33-24 El, enfas El, trefas
Avgift kronor / dygn 210 170 60 100